Vyhrazená parkovací místa

Pro osoby tělesně postižené, jejichž vozidla jsou označena označením O 7 podle par. 67 zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou z ZPS vyhrazena parkoviště. Osoba, které bylo vydáno značení O 7, může požádat o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle zvláštního právního předpisu. Označení takového parkoviště provedou Technické služby Opava na základě zadání odboru dopravy MMO.

Kategorie: 

RSS

Odebírat RSS kategorie Doprava