Reakce ředitele Městské policie Opava na článek v REGIONU OPAVSKO

 

Vážení občané města Opavy,

touto cestou reaguji na obsah článku, který vyšel dne 28. 8. 2018 v Regionu Opavsko, pod názvem Městská policie ochromena. Obsah článku popisuje situaci u Městské policie Opava, která má mít negativní dopad na bezpečnost občanů města Opavy. Zdrojem těchto informací mají být samotní strážníci, kteří jsou u Městské policie Opava zaměstnáni.

Mohu ale všechny občany města ubezpečit, že bezpečnostní složky na území města odvádí práci na odpovídající úrovni a samotní občané se v žádném případě nemusí cítit ohroženi na své bezpečnosti.

Bezpečnost na území města je zajištěna ve zcela příkladné spolupráci s Policií České republiky a strážníků, kdy veškerá činnost probíhá ve vzájemné koordinaci obou těchto složek.

Já osobně vnímám mediální kampaň jako cílený nátlak skupiny strážníků Městské policie Opava, která se za každou cenu snaží zbavit nadřízených, vyžadujících po zaměstnancích odpovídající úroveň práce a přitom nemá zábrany jako rukojmí využívat občany města.

Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem těm strážníkům Městské policie Opava, kteří i za ně odvádí velice dobrou a příkladnou práci a jsou schopni svým úsilím suplovat práci některých svých kolegů. Samozřejmě děkuji za příkladnou spolupráci také Policii České republiky.

 

Mgr. Horváth Peter

              ředitel

Městská policie Opava

RSS

Odebírat RSS kategorie Novinky
Odebírat RSS kategorie Tiskové zprávy