Pro cyklisty

Cyklista je ve smyslu zákona o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. ŘIDIČEM! Proto pro něj platí stejná pravidla jako pro ostatní řidiče. V Opavě se setkáváme s těmito zásadní problémy. Jízda cyklistů po chodníku a nedostatečné vybavení jízdního kola.

Jízda po chodníku

Jízdou po chodníku se snaží cyklisté vyhnout agresivním řidičům na silnicích, ale sami se stávají agresivními řidiči na chodníku. Jízdou na nevybaveném kole cyklista ohrožuje nejen sám sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. V případě kolize s motorovým vozidlem nese větší díl viny vždy řidič motorového vozidla. Přitom s rozvojem cykloturistiky se podstatně snížily ceny základního vybavení.

Krádeže kol

Městská policie doporučuje preventivní opatření forenzní identifikační značení jízdních kol. Jde o označování kol speciálním syntetickým DNA, které se nanáší na několika místech a není viditelné pouhým okem. Kola se označují roztokem na bázi lepidla, který má v sobě UV složku a plastové mikrotečky. Použitím této technologie se šance na nalezení odcizeného kola výrazně zvyšuje. Další informace naleznete na webovém odkazu Forenzní značení jízdních kol.

Nalezená kola

Městská policie Opava nalezaná jízdní kola odevzdává na oddělení ztrát a nálezů MMO v budově Hlásky na Horním náměstí.

Kategorie: 

RSS

Odebírat RSS kategorie Doprava