Porušení zákazu vjezdu všech motorových vozidel

Dne 12. 2. letošního roku prováděl vedoucí směny MP kontrolu prostoru Horního náměstí v Opavě přes městský kamerový systém. Dvě minuty po druhé hodině ranní si všiml, že v ulici, kde je dopravní situace řešena svislou a vodorovnou dopravní značkou „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, je zaparkované osobní motorové vozidlo značky Audi se zapnutými výstražnými světly. U automobilu se v danou chvíli nikdo nenacházel, ale o pár metrů dál stály u bankomatu tři osoby. Po zhlédnutí zpětného záznamu MKS se podařilo získat popis řidiče a ten byl následně předán nejbližší autohlídce. Strážníci po příjezdu na místo přistoupili ke skupince osob a muže, který odpovídal popisu, vyzvali k prokázání totožnosti a k předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla. V řidiči byl zjištěn místní 20letý muž, kterému bylo sděleno podezření z naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 125c, odst. 1, písm. k), zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. I přesto, že byl informován o tom, že jeho uvedené protiprávní jednání je zaznamenáno na monitorovacím zařízení, podezřelý tvrdil, že vůz neřídil. A proto se tímto případem bude dále zabývat oddělení dopravních přestupků Magistrátu města Opavy.

dopravní značka 

 

 

Kategorie: 

RSS

Odebírat RSS kategorie Tiskové zprávy