Pomoc obětem trestných činů

Jako oběť trestného činu máte právo zejména na:

 • respektování osobnosti a důstojnosti, zdvořilý přístup,
 • bezplatnou odbornou pomoc a právní informace,
 • ochranu před hrozícím nebezpečím a na opatření k zajištění bezpečí,
 • informace o místě a způsobu podání tretního oznámení,
 • informace, kde získat podrobnosti o průběhu trestního řízení,
 • doprovod důvěrníka při úkonech v trestním řízení,
 • na peněžitou pomoc při splnění zákonných podmínek. 

Podání trestního oznámení

Trestní oznámení lze podat ústně či písemně (klasickým dopisem, faxem, elektronickou poštou). Oznámení je povinnen převzít každý útvar Policie České republiky a každé státní zastupitelství.

Policie ČR, obvodní oddělení Opava
Vaškovo náměstí 9 a 10, 746 26 Opava
Tel.: 974 737 651, 553 777 231
E-mail: opoop@mvcr.cz

Okresní státní zastupitelství v Opavě
Lidická 23, 746 80 Opava
Tel.: 553 607 611
E-mail: podatelna@osz.opa.justice.cz
Datová schránka: j3saidg
Úřední hodiny:
Po 7.00–15.45
Út 7.00–15.15
St 7.00–15.15
Čt 7.00–15.15
Pá 7.00–14.45

Pomoc a poradenství obětem trestných činů

Bezplatné poradenství, poskytnutí právních informací, pomoc s orientací v trestním řízení, poradenství o možnostech náhrady škody, zprostředkování mimosoudního řešení následků trestného činu, psychická podpora.

Probační a mediační služba ČR, středisko Opava
Olomoucká 8/14, 747 77 Opava
Tel.: 553 791 495, 731 692 776, 731 692 771
E-mail: tbubela@pms.justice.cz,
             phejatko@pms.justice.cz

Občanská poradna Opava
Kylešovská 10, 746 01 Opava
Tel.: 553 616 437, 731 316 552
E-mail: obcanskaporadna@charitaopava.cz

Poradenské středisko EUROTOPIA Opava
Zacpalova 27, 746 01 Opava
Tel.: 774 883 619
E-mail: hana.sobkova@eurotopia.cz

Asistenční, mediační a terapeutické centrum při Fondu ohrožených dětí Opava
Zacpalova 27, 746 01 Opava
Tel.: 724 667 747, 724 667 651, 724 667 610
E-mail: jana.fischerova@fod.cz,
             renata.prokesova@fod.cz,
             hana.kroheova@fod.cz

Magistrát města Opavy, Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálních služeb a komunitního plánování,
Sociální kurátor
Krnovská 71C, 746 01 Opava
Tel.: 553 756 719
E-mail: dalibor.lukas@opava-city.cz

Městská policie Opava
Krnovská 71A, 746 01 Opava
Tel.: 553 756 665
E-mail: mestska.policie@opava-city.cz

Domácí násilí

Bezplatná pomoc osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby, pomoc na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví.

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
28. října 124, 702 00 Ostrava
Tel.: 597 489 207
E-mail: ic.ostrava@bkb.cz

Krizové centrum Elim Opava
Rolnická 21A, 747 05 Opava
Tel.: 775 938 077
E-mail: poradna@elimopava.cz

Magistrát města Opavy, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Krnovská 71C, 746 01 Opava
Tel.: 553 765 677
E-mail: katerina.gebauerova@opava-city.cz

Tísňová volání

 • Tísňová linka:                          112
 • Městská policie:                      156
 • Policie České republiky:         158
 • Zdrav. záchranná služba:      155
 • SMS linka pro neslyšící: 603 111 158
Kategorie: