Parkování

Pokud jste řidičem, který např. po návratu ze zaměstnání den co den marně hledá místo, kde poblíž svého bydliště zaparkovat, zcela jistě vás alespoň občas napadne, kde se všechna ta auta pořád berou. Skutečně, situace, týkající se parkování, je na území města problematická, právě s ohledem na neustálý nárůst počtu motorových vozidel v Opavě registrovaných či pouze provozovaných a nedostatečnou kapacitu parkovacích míst. Ulice města nejsou nafukovací a tak se stále více řidičů potýká s otázkou, kde zaparkovat. Nejkritičtější je situace v centru města a v městských částech Opava - Kateřinky a Opava - Kylešovice. Zde jsou vozidla často zaparkována takovým způsobem, že je znemožněn průjezd vozidle integrovaného záchranného systému, zásobování či odvoz odpadu.

Problematiku parkování řeší zčásti nařízení města, kterém se upravuje stání silničních motorových vozidel. Toto nařízení vymezuje oblasti, kde je parkování povoleno pouze na základě držení platné parkovací karty či po zaplacení poplatku prostřednictvím parkovacího automatu rovněž po omezenou dobu. Např. centrum města je lokalitou, kde je parkování téměř zcela omezeno uvedeným nařízením. V praxi to znamená, že pokud v centru zaparkujete vozidlo jinde než na vyznačeném parkovišti, vystavujete se nebezpečí postihu za přestupek,  popř. riskujete nasazení botičky.

Řidiči mají možnost rovněž využít placeného parkoviště v parkovacím domě.

Již tak komplikovanou situaci mnohdy usnadní ohleduplnost řidičů k sobě navzájem. Zkuste se ve chvíli, kdy se svým vozidlem parkujete zamyslet, zda ponecháváte vozidlo skutečně tak, aby kolem něj byl zachován dostatečný průjezd pro vozidla ostatních řidičů.

Represe ze strany městské policie situaci s nedostatkem parkovacích míst bohužel nevyřeší a nelze než konstatovat, že v této oblasti se účastníci silničního provozu musí vyzbrojit velkou dávkou trpělivosti a ohleduplnosti.

Kategorie: 

RSS

Odebírat RSS kategorie Doprava