Parkovací zóny a karty

V historickém centru města Opavy je vytvořena Zóna omezeného stání, která ukládá řidičům povinnost stát s vozidlem pouze na parkovištích. Tato parkoviště jsou zpoplatněna. Poplatek neslouží k vylepšení finančního rozpočtu provozovatele, ale k regulaci množství vozidel vjíždějících do historické časti města.

Parkování v centru

Potřebujete-li zaparkovat v centru, doporučujeme kamerami hlídané parkoviště v parkovacím domě.

 

Pro parkování vozidel je vytvořena dostatečná kapacita parkovacích míst mimo historické centrum, na sídlištích a v okrajových částech Opavy. Problém je s jejich využíváním. Zatímco na parkovištích zůstávají prázdná místa, stojí neukáznění řidiči na požárních plochách, na křižovatkách, přechodech pro chodce a jiných místech, kde je to zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. - paragraf 27 zakázáno.

Některá ustanovení tohoto zákona jsou řidičům velmi často neznámá, jako například zákaz zastavení a stání 5 metrů před vodorovnou dopravní značkou "Podélná čára souvislá". Jiná jsou bez rozpaků porušována, např. zákaz zastavení a stání na místě, kde nezůstane volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy.

Parkovací karty

Centrum města je na základě Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Opava (dále jen OZV) číslo 5/2005 prohlášeno zónou placeného stání, označenou dopravními značkami podle Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Z toho vyplývá, že stání v této zóně je povoleno jen na místech označených jako parkoviště a pouze po zaplacení parkovacího poplatku a to na dobu maximálně 24 hodin.

Zmiňovanou OZV je tato lokalita vymezena těmito ulicemi včetně ulic samých:

 • Olbrichova
 • Nádražní okruh
 • Komenského
 • Zámecký okruh
 • Nákladní
 • Kasárenská
 • Oblouková
 • Krnovská od středu města po č. orient. 13 a 14
 • Náměstí republiky
 • Náměstí svobody č. orient. 1 a 2
 • Těšínská od středu města po č. orient. 12
 • Otická č. orient. 1 a 2

Pro obyvatele Opavy bydlící v této lokalitě jsou Technickými službami Opava vydávány Rezidentní parkovací karty za cenu 400 Kč na rok pro první vydanou kartu a 2.000 Kč na rok pro každou další rezidentní kartu.

Pro podnikatele, kteří mají v této lokalitě sídlo, provozovnu nebo místo podnikání vydají Technické služby Opava Abonentní parkovací kartu, jejíž cena je OZV stanovena na 7.200 Kč na rok (2.000 Kč na čtvrtletí) pro první abonentní kartu a 12.000 Kč pro každou další abonentní kartu (3.200 Kč na čtvrtletí).

Kategorie: 

RSS

Odebírat RSS kategorie Doprava