4. přednáška s besedou pro seniory

V úterý 22. října od 16 – 17 hodin bude v prostorách Obecního domu (na Ostrožné ulici v Opavě) v Sále purkmistrů probíhat již 4. přednáška s besedou pro seniory. Tentokrát si Městská policie Opava ke spolupráci přizvala vrchní inspektorku prevence a krizového plánování Hasičského záchranného sboru MSK ÚO Opava nprap. Ing. Petru Magerovou, která bude hovořit nejen o každodenní práci hasičů, ale otevře i téma, jak správně telefonovat na čísla tísňového volání. Dozvíte se, jaké jsou nejčastější příčiny požárů v domácnostech. Bude vám ukázáno, jak správně používat přenosné hasící přístroje a mnoho dalšího. V závěru se otevře prostor pro vaše dotazy a koordinátorka prevence městské policie vám předá praktické dárky.

Zájemci, z řad seniorů, se mohou přednášky zúčastnit, aniž by se museli, kdekoliv dopředu hlásit či rezervovat si místa. Tato akce je zdarma!

Kategorie: 

RSS

Odebírat RSS kategorie Pozvánky